English Occitan
Force retrieve settings Paramètres servidor
Gateway IPv6 DOWN La palanca respond pas
IPv4 TCP SYN retries1 Ensages IPv4 TCP SYN
IPv4 TCP SYN retries2 Ensages IPv4 TCP SYN
IPv6 address Adreça IPv4
IPv6 gateway Palanca IPv4
IPv6 settings Paramètres del VPN
LAN interfaces settings Paramètres interfàcias
MPTCP over VPN settings MPTCP over VPN
Network interface MAC address duplicated Interfàcia ret doblada
Network interface not in WAN firewall zone Interfàcia ret doblada
No server defined Paramètres dels servidors
Other settings Paramètres servidor
PAP/CHAP password Senhal MLVPN
Physical interface Ajustar una interfàcia
Primary server IP IP servidor
Proxy settings Paramètres del VPN
Secondary server IP IP servidor
Server IP will be set for proxy and VPN L’IP del servidor serà configurada per ShadowSocks, Glorytun, OpenVPN e MLVPN
Set the default Proxy used for TCP when ShadowSocks is enabled, for TCP and UDP when V2Ray is enabled. Configura lo VPN utilizat per defaut per l’UDP e l’ICMP quand ShadowSocks es activat, per tot lo trafic quand ShadowSocks es desactivat.