Context English Occitan
%d invalid field(s) %d camp(s) invalid(s)
(%d minute window, %d second interval) (fenèstra de %d minuta,interval de %d segonda)
(empty) (void)
sstp log level value 0 0
sstp log level value 2 2
sstp log level value 3 3
sstp log level value 4 4
ADSL ADSL
APN APN
ARP ARP
Actions Accions
Ad-Hoc Ad-Hoc
Add Ajustar
Address Adreça
Addresses Adreças
Administration Administracion
Advanced Settings Paramètres avançats
Alert Alèrta
Allowed IPs IP autorizadas
Architecture Arquitectura